Podpora webových služieb SOAP v Java 9 a novšej

2019/10/02

Ak chceme v Jave zverejniť webovú službu v protokole SOAP, máme k dispozícii základnú špecifikáciu JSR 224: JavaTM API for XML-Based Web Services (JAX-WS) 2.0. Stačí si vybrať jednu zo štyroch knižníc alebo bezpočtu aplikačných serverov, v ktorej službu implementujeme.

Rokmi overená istota, ktorú si ukážeme, je SOAP služba implementovaná v knižnici Metro.

Ukážeme si:

 1. Vytvorenie serverovskej časti: od kódu ku automaticky generovanému popisu služby cez WSDL.
 2. Vytvorenie klientskej časti: vygenerovaním kódu klienta na základe WSDL.

Historické okienko

Knižnica Metro je odpradávna referenčnou implementáciou JAX-WS 2.0/JSR 224.

Programátorov však viac zasiahli následné zmeny:

Metro prešlo aj politickými zmenami: pôvodne bolo vyvíjané v rámci projektu Glassfish, ale na konci októbra 2018 bolo presunuté pod nadáciu Eclipse,

Serverovská časť

Server vytvoríme v štyroch krokoch:

 1. Pridáme závislosti na knižnici Metro.
 2. Vytvoríme triedu so serverovským kódom.
 3. Pridáme anotáciu @WebService
 4. Pripravíme triedu s metódou main(), kde spustíme server a publikujeme ho cez HTTP.

Závislosti v Mavene

Serverovskú časť vytvoríme s použitím Mavenu, ktorý zavedie všetky nutné knižnice. Do pom.xml stačí pridať jedinú závislosť pre Metro.

<dependency>
  <groupId>com.sun.xml.ws</groupId>
  <artifactId>jaxws-rt</artifactId>
  <version>2.3.3</version>
</dependency>

Netreba sa čudovať, hoci názov skupiny (group id) je staručký com.sun.xml.ws, samotný kód verzie 2.3.3 už pochádza z nadácie Eclipse.

Nastavenie použitia Javy 11

V pom.xml nezabudnime zapnúť podporu pre Javu 11:

<properties>
  <maven.compiler.source>11</maven.compiler.source>
  <maven.compiler.target>11</maven.compiler.target>
</properties>

Kód serverovskej časti

Serverovská časť je úplne bežná trieda, s úplne bežnými metódami:

package sk.upjs.ics.kopr.soap.server;

import javax.jws.WebService;
import java.time.LocalDate;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.stream.Collectors;

@WebService
public class DefaultTermService {
  private List<Term> terms = new ArrayList<Term>();

  public DefaultTermService() {
    terms.add(new Term(LocalDate.of(2020, 12, 12), "UINF/PAZ1c", 100));
    terms.add(new Term(LocalDate.of(2020, 12, 15), "UINF/PAZ1c", 75));
    terms.add(new Term(LocalDate.of(2021, 1, 5), "UINF/TVY1a", 50));
  }

  public List<Term> getTerms(String courseCode) {
    return terms.stream()
        .filter(term -> term.getCourseCode().equals(courseCode))
        .collect(Collectors.toList());
  }
}

Pridanie anotácie @WebService

Ak chceme zverejniť triedu ako SOAPovú webovú službu, dodáme anotáciu @javax.jws.WebService.

@WebService
public class DefaultTermService {

Publikovanie služby

Službu vypublikujeme zavolaním statickej metódy publish na triede Endpoint.

import javax.xml.ws.Endpoint;

public class Server {
  public static void main(String[] args) {
    Endpoint.publish("http://localhost:8888/terms", new DefaultTermService());
  }
}

Publikovanie potrebuje dva parametre:

Triedu s metódou main() teraz môžeme spustiť, čím naštartujeme interný server nad HTTP. Cez prehliadač môžeme navštíviť adresu http://localhost:8888/terms. Uvidíme informačnú stránku, ktorá obsahuje odkaz na popisovač webovej služby WSDL.

Chybové hlášky?

Pri spustení možno uvidíme varovanie:

WARNING: Illegal reflective access by com.sun.xml.ws.model.Injector (file:/Users/novotnyr/.m2/repository/com/sun/xml/ws/jaxws-rt/2.3.2/jaxws-rt-2.3.2.jar) to method java.lang.ClassLoader.defineClass(java.lang.String,byte[],int,int)

Ide o známu chybu č. 60 v knižnici Metro, ktorú stačí ignorovať.

Klientska časť

Server zverejnil svoju službu na adrese http://localhost:8888/terms, a zároveň poskytol aj WSDL. Vďaka tomu vieme automaticky vygenerovať klientsky kód!

Vytvoríme si extra projekt, metro-java11-client, v ktorom budeme udržiavať zdrojáky klientskej časti.

Kde je wsimport?

V predošlých verziách Javy existoval nástroj wsimport. Ten už v bežnej distribúcii nie je tak ľahko dostupný (zmenil sa na shellskripty).

Namiesto neho použijeme mavenovský plugin.

Generujeme zdrojáky mavenovským pluginom

Na generovanie použijeme mavenovský plugin jaxws-maven-plugin. Do klientskeho pom.xml dodáme:

<plugins>
  <plugin>
    <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
    <artifactId>jaxws-maven-plugin</artifactId>
    <version>2.6</version>
    <configuration>
      <wsdlUrls>
        <wsdlUrl>http://localhost:8888/terms?wsdl</wsdlUrl>
      </wsdlUrls>
    </configuration>
  </plugin>
</plugins>

Samozrejme, predpokladáme, že i klientsky projekt obsahuje:

Nechajme si vygenerovať zdrojové kódy pre klienta:

mvn clean jaxws:wsimport compile

Plugin vygeneruje niekoľko súborov, ktoré sa ocitnú v adresári target/generated-sources/wsimport. Keďže ide o automaticky generované triedy, niektoré názvy môžu byť čudesné (napríklad DefaultTermServiceService).

Následne ich priamo skompiluje, čím ich sprístupní v zdrojových kódoch klienta, ktorého ihneď vytvoríme.

Použitie klienta v kóde

Klienta použijeme jednoducho:

public class Client {
  public static void main(String[] args) {
    DefaultTermServiceService serviceLocator = new DefaultTermServiceService();
    DefaultTermService termService = serviceLocator.getDefaultTermServicePort();
    List<Term> terms = termService.getTerms("UINF/PAZ1c");
    for (Term term : terms) {
      System.out.printf("%s - %d slots left\n", term.getDate(), term.getFreeSlots());
    }
  }
}

Klient sa bude pripájať k URL, ktorá sa prevezme z WSDL.

Záver

Takúto podporu webových služieb môžeme považovať za vhodnú pre mnoho jednoduchých prípadov (jednoduchá trieda, málo metód, HTTP binding, vyhovujúci HTTP server, žiadne závislosti). Samozrejme, v komplexnejších prípadoch si asi s touto verziou nevystačíme a budeme potrebovať použiť niektorú z ťažkotonážnejších implementácií, alebo jej zahrnutie do aplikačného servera s Java EE.

Napriek tomu je však už i takáto jednoduchá podpora minimálne ekvivalentná s použitím technológie RMI.

Ukážkové projekty

>> Home